Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 4/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

Cồng chiêng Tây Nguyên: "Mở rộng" hay "lan tỏa"? (Kỳ cuối)

Văn hóa cồng chiêng không biến mất trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử - xã hội nào, vì ngay từ khi sinh thành đã mang trong mình bản chất, tính đa nghĩa của một giá trị văn hóa tiêu biểu nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống vốn phong phú của con người.

Cồng chiêng Tây Nguyên: "Mở rộng" hay "lan tỏa"? (Kỳ 2)

Từ năm 2015, cồng chiêng đã trở lại và ngân lên rộn rã giữa các buôn làng ở Đắk Lắk. Hơn thế, cồng chiêng ở đây đã bước ra và tham dự vào không gian rộng lớn, sinh động hơn trong đời sống sinh hoạt của các cộng đồng người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Cồng chiêng Tây Nguyên: "Mở rộng" hay "lan tỏa"? (Kỳ 1)

Năm 2005, Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu - Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đến nay, đã qua 15 năm nỗ lực bảo tồn, phát huy nhưng các cộng đồng người dân tộc thiểu số ...

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) đã có văn bản đề nghị các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, các Ban Quản lý Di tích - danh lam thắng cảnh, các Ban/Trung tâm quản lý Di sản thế giới

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5

Cục Di sản văn hóa đã có văn bản số 241/DSVH-BT gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2020.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới

Đó là chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1604/BVHTTDL-TV gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Sẽ có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến lần 2 đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2020, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác Âm nhạc và Múa năm 2020

Dự kiến vào trung tuần tháng 7/2020, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đắk Lắk sẽ chủ trì, phối hợp với các chuyên gia cố vấn, tác giả âm nhạc và biên đạo múa của Trung ương và địa phương Khai mạc Trại sáng tác Âm nhạc và Múa năm 2020...

Trao đổi hướng dẫn kỹ năng làm phim trên điện thoại thông minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức buổi “Trao đổi hướng dẫn kỹ năng làm phim trên điện thoại thông minh”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động trực tuyến tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công

Ngày 17/4/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1087/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động trực tuyến tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020)...

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1086/QĐ-BVHTTDL về việc trao giải thưởng cho tập thể và các tác giả có tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động...

Nâng tầm nhạc cụ truyền thống

Dựa trên chất liệu dân gian và sự am hiểu về nhạc lý, những "nghệ sĩ dân gian" đã chế tác ra những cây đàn độc đáo, nâng tầm cho nhạc cụ truyền thống dân tộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020

Nhằm mục đích động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của Nhân dân trong tỉnh

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE