Chấn chỉnh quảng cáo, xây dựng đô thị văn minh

Sau những nỗ lực của chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng nhằm thực hiện Nghị định số 28/NĐ-CP, ngày 20-3-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/NĐ-CP, ngày 12-11-2013 của Chính phủ

Ban hành thủ tục hành chính mới hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi...

Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Vang vọng tiếng hát then, đàn tính

Bằng nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt câu lạc bộ, tham gia các cuộc thi, liên hoan… những người Tày, Nùng di cư từ miền Bắc vào Tây Nguyên

Lấy ý kiến góp ý đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di dản văn hóa Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1230/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân có hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 2381/BVHTTDL-TĐKT gửi Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị đăng danh sách cá nhân có hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Xin ý kiến dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”.

5 Góp ý với Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đã được chuẩn bị chặt chẽ, trách nhiệm bởi các cơ quan tham mưu. Tuy nhiên tôi xin được đóng góp thêm một số nội dung sau.

Níu giữ nghề truyền thống

Dệt thổ cẩm và đan gùi là hai nghề thủ công truyền thống gắn bó với đời sống người dân tộc Êđê tại huyện Krông Búk từ bao đời.

Say hương vị rượu cần truyền thống

Gia đình chị H’Biêr Mlô (SN 1968), ở buôn T’lung, thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar) có truyền thống ủ rượu cần, nên từ nhỏ chị đã được mẹ, bà chỉ dạy về cách ủ rượu cần thơm ngon.

Hồn lúa của đồng bào M'nông

Người M’nông canh tác nương rẫy lâu đời và kinh tế nương rẫy đóng vị trí hàng đầu. Cách trỉa phổ biến bằng gậy chọc lỗ tra hạt. Nông cụ gồm dao dùng phát rẫy, rìu đốn cây, cuốc để xới đất, ống nứa đựng hạt giống, giỏ, gùi đựng lúa...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 2371/BVHTTDL-TV hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE