Tăng cường tuyên truyền trên kênh phát thanh, truyền hình về công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2475/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình.

Đắk Lắk triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 9094/ UBND-NNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Cục Văn hóa cơ sở về Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” tại Đắk Lắk

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có Thông báo số 456/TB-NTBD ngày 16/9/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021”.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO

Triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 3094/BVHTTDL-DSVH ngày 26/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình

Phối hợp lập hồ sơ xếp hạng di tích Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 9000/UBND-KGVX gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tăng cường phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2021

Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 766/ĐA-PHP gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Việt Nam có 13 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến tháng 9 năm 2021, Việt Nam có 12 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 01 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp ở 61 tỉnh, thành phố trên cả nước

Sẽ có Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đến hết ngày 07/11/2021

Bảo tàng Đắk Lắk : Đổi mới hoạt động thích ứng với dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo tàng Đắk Lắk đã chủ động ứng dụng nền tảng công nghệ, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Cấp trang phục truyền thống cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh

Ngày 17/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương cấp 10 bộ trang phục nữ truyền thống người M’Nông cho đội nghệ nhân buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi và 11 bộ trang phục truyền thống người Êđê...

Bảo tàng Đắk Lắk: Đổi mới để thu hút khách

Bảo tàng Đắk Lắk hiện đang lưu giữ hơn 9.600 tư liệu hiện vật gồm các lĩnh vực: Tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc, khảo cổ học và lịch sử địa phương qua các thời kỳ.

Về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao trên địa bàn, giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 8897/KH-UBND về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025

Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 8763 /UBND-KGVX về việc kiến nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE