Ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong công tác chỉ đạo huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ký ban hành Quy chế phối hợp trong công tác huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam - 18/11/2021

Nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước...

Nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Cục Văn hóa cơ sở vừa có văn bản số 716/VHCS-NSVH về việc nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025

Ngày 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025

Sẽ có Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân dối với dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII: Nhiều hoạt động được tổ chức trực tuyến

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ được tổ chức với hình thức kết hợp truyền tải trực tuyến, tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Dự kiến vào ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì, chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc, bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

Phát triển mô hình thư viện phục vụ cộng đồng trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lắng trong giai điệu Tây Nguyên

Hôm cuối tháng 8 vừa rồi gặp nhạc sĩ Y Phôn Ksor, anh cho hay: ba tác phẩm âm nhạc của mình (Đi tìm lời ru mặt trời, Đôi chân trần, Chim Phí bay về cội nguồn) lọt vào danh sách xét chọn Giải thưởng Nhà nước năm 2020.

Tiếng của thần linh

Mây mời tôi đến một quán cà phê mà theo bạn ấy giới thiệu là “bản địa” nhất thị xã Buôn Hồ. Tới nơi, tôi như lạc vào một không gian sinh thái của người Ba Na xưa.

Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sẽ điều chỉnh một số nội dung về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE