UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025

Cập nhật lúc: 14:31 19/10/2021

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10164/KH-UBND, gửi UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các Sở Ban ngành,đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo đài…về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn  2021 – 2025.

Ảnh minh họa - nguồn Internet

Mục tiêu Kế hoạch là tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội; tăng cường chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin chung; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, giới trẻ và người dân trao đổi, tìm hiểu về mục đích, giá trị và lọi ích mà Cộng đồng ASEAN đã và sẽ mang lại cho Việt Nam… Tăng cường công tác phối hợp thông tin giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị  trực  thuộc  tổ chức các hoạt động  tuyên truyền cổ động trực  quan,  tuyên  truyền  lưu  động,  như:  khẩu  hiệu,  pa-nô, áp phích. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể  thao các huyện,  thị xã,  thành phố  tổ chức các hoạt động  triển  lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao thông tin, tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch này.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa,  nghệ  thuật,  trình  diễn  ASEAN:  các  nước  CLV  (2022),  Chương trình  trò  chơi  dân  gian  truyền  thống ASEAN, Chương  trình  giao  lưu  văn  hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống ASEAN (2024); tuyên truyền, trưng bày  triển  lãm ASEAN kết hợp với phát hành  ấn phẩm quảng bá về văn hóa,  con người Đắk Lắk vào  các dịp  tổ  chức  sự kiện đặc biệt  của Cộng đồng ASEAN;  tuyên  truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du  lịch của tỉnh đến các nước ASEAN.

Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm nói chuyện chuyên đề, diễn đàn… về văn hoá, nghệ thuật, di sản, điện ảnh… trong Cộng đồng ASEAN; các hoạt động trưng bày, triển lãm: Trưng bày tư liệu và các sản phẩm sáng tạo văn hoá (2022), Hội  thảo và  trưng bày “Phát  triển  thủ công mỹ nghệ ASEAN gắn với bảo vệ môi trường” (2023), Triển lãm ảnh “Việt Nam - ASEAN”, “Cuộc thi và Triển lãm Tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ IV”  (2024), Trưng  bày nghi  lễ cưới truyền thống (2025);  triển  lãm Không  gian Văn  hoá Nghệ  thuật ASEAN nhân 55 năm thành lập ASEAN (2022)…

Văn phòng Sở