Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao trên địa bàn, giai đoạn 2021 – 2025

Cập nhật lúc: 12:49 16/09/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 8897/KH-UBND về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025.

Các nội dung của Kế hoạch, gồm: (1) Hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả, hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật (mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số) ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện, có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; (2) Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương, ưu tiên tập trung vào các đề tài lớn, bao gồm: Đề tài về ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; Đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến; Đề tài về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp ở nông thôn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương; Đề tài về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng ở địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là mảng đề tài ngư dân dọc biên giới biển, hải đảo, đề tài quân, dân chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc; Đề tài về những con người mới, gương điển hình tiên tiến ở địa phương trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống diễn biến hòa bình, giữ gìn an ninh, chính trị, phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương; (3) Hỗ trợ sáng tạo theo chiều sâu cho các tác giả, nhóm tác giả có nhiều đóng góp về văn học nghệ thuật, báo chí, có nhiều vốn sống nhưng chưa được đầu tư để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, phóng viên một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, vì lợi ích của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Chương trình hỗ trợ được thực hiện hàng năm trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách Trung ương (nếu có). 

Dương Nguyễn