Thực hiện kiểm tra, rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định

Cập nhật lúc: 11:20 03/06/2019

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 về việc ban hành Quy trình xử lý các số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra, rà soát, đã thống kê và lưu hình ảnh tổng số có 33 số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó bằng hình thức gọi điện thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời các chủ thuê bao điện thoại đến cơ quan để làm việc theo quy trình, kết quả đã có 08 chủ của 11 số thuê bao điện thoại đã đến cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm việc. Qua trao đổi, làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở lần đầu, đồng thời yêu cầu và cho thời hạn cụ thể để các chủ thuê bao điện thoại tháo dỡ các sản phẩm quảng cáo, rao vặt sai quy định và đề nghị chấm dứt ngay hành vi vi phạm, cam kết nếu tiếp tục tái phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đến nay qua theo dõi và kiểm tra, các chủ thuê bao điện thoại đã tháo dỡ sản phẩm quảng cáo, rao vặt sai quy định như đã cam kết. Tuy  nhiên vẫn còn 19 số điện thoại, mặc dù Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gọi điện thông báo mời làm việc đủ 3 lần nhưng các chủ thuê bao không hợp tác, không đến cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm việc.

Ảnh minh họa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập danh sách số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định gửi Sở Thông tin và Truyền thông để đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định.

Võ Phượng