Sẽ điều chỉnh một số nội dung về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Cập nhật lúc: 10:38 24/09/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trong thời gian qua, nhiều cam kết quốc tế Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế được ký kết và có hiệu lực thi hành; các Chiến lược ngoại giao văn hóa, Chiến lược văn hóa đối ngoại, Chiến lược thông tin đối ngoại, Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa ra đời.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP đã bộc lộ những tồn tại, vướng mắc cần xem xét sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau: Một là, Nghị định ban hành khi các hình thức xem phim trên các nền tảng trực tuyến, không gian mạng chưa phát triển. Thực tiễn hiện nay, với xu thế mới của thời đại và công nghệ, hoạt động phổ biến phim trên hạ tầng số tăng trưởng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường, việc xem phim và các chương trình chủ yếu qua hình thức xem theo yêu cầu trên Internet. Tuy nhiên, Luật Điện ảnh hiện hành, Nghị định số 32/2012/NĐ-CP chưa có quy định về việc cấp phép và thẩm định/giám định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu có nội dung là phim để phổ biến phi thương mại trên không gian mạng, nên chưa tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động ở lĩnh vực này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hai là, tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP quy định: “Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao không cần chứng thực) để cơ quan cấp giấy phép giám định” và khoản 5 điều 10 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP quy định: “Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc.” Việc giám định phim sau khi phim đã được phép nhập khẩu theo hình thức thẩm định nội dung từng tập phim là không phù hợp với quy định hiện hành, bởi trên thực tế một bộ phim truyền hình được nhập về có độ dài trung bình là 50- 100 tập (nhiều phim có thể lên đến hàng trăm tập. Cơ quan cấp phép không có đủ cán bộ và thời gian để thẩm định toàn bộ nội dung số lượng lớn phim như vậy trong khoảng thời gian 12 ngày làm việc, cũng như không thể thành lập hội đồng để thực hiện công việc này, vì hiện nay thủ tục cấp giấy phép này Không thu phí. Bản phim nhận về (từ Hải quan còn tem niêm phong mang thẳng đến cơ quan giám định là phim nước ngoài, chưa có phụ đề/ thuyết minh tiếng Việt nên công việc giám định hiện nay chỉ mang tính hình thức. Ba là, các loại phim; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác được ghi trên nhiều chất liệu, định dạng khác nhau ví dụ: Băng từ Sony 32 Digital betacam.. hay đối với nh ng văn hóa phẩm là băng cassette, băng video ghi hình nh ng loại băng này thường có thời lượng từ 3 - 6 tiếng đồng hồ, mỗi băng video có nhiều hệ khác nhau như: Pal, Secal, NTSC.. và nhiều kích cỡ khác nhau như băng VHS mini 60, VHS mini 90, VHS 8mm.. do đó để kiểm tra, giám định nội dung các loại băng ghi tiếng và ghi hình này cần phải sử dụng những phương tiện phù hợp mới có thể kiểm tra được.

Chính vậy việc sửa đổi những khó khăn, tồn tại trên là cần thiết nhằm đẩy mạnh phân cấp cho địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 99/NQ-CP; Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim theo quy định của pháp luật; Quy định rõ ràng quy trình giám định hồ sơ và thẩm định xác suất đối với phim nhập khẩu và xuất khẩu; Đáp ng nhu cầu phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghệ số 4.0 và những thay đổi của xã hội trên cơ sở Luật Điện ảnh hiện hành và dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bố cục Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 04 điều, bao gồm: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐCP; Điều 2. Thay thế cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao”; Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện; Điều 4. Điều khoản thi hành.

Thời gian góp ý trước ngày 22/11/2021, nội dung dự thảo Nghị định được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ:   https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7339.htm./.

Duy Hà