Sẽ có Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

Cập nhật lúc: 10:44 20/09/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đến hết ngày 07/11/2021 tại Trang Thông tin Điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/

 

Ảnh minh hoạ (nguồn Chương trình "Những mùa thu lịch sử")

Theo dự thảo, Nghị định gồm 04 Chương và 15 iều quy định về trình độ đào tạo; hoạt động đào tạo; chính sách đối với giảng viên, nhà giáo và người học đối với đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật dành cho các đại học, trường đại học, học viện và các cơ sở khác được phép đào tạo trình độ đại học (gọi tắt là cơ sở giáo dục đại học), trường trung cấp, trường cao đẳng (gọi tắt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp), có tổ chức hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và không áp dụng đối với đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên lĩnh vực nghệ thuật và các khóa đào tạo từ 01 năm trở xuống.

Dự thảo Nghị định cũng giải thích rõ: “Đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và truyền nghề; liên thông, liên tục trong thời gian dài; người học phải có năng khiếu, tuyển sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo; quy mô đào tạo nhỏ, mô hình tổ chức lớp học linh hoạt; kết hợp đào tạo chuyên môn nghệ thuật với kiến thức văn hóa trong giáo dục phổ thông đối với trình độ trung cấp.

Mục tiêu đào tạo chuyên sâu đặc thù nhằm phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu nghệ thuật để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước; có đức, có tài, có năng lực biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật gắn với đối tượng tuyển sinh và ngành, chuyên ngành, nghề đào tạo như sau: 02 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương đào tạo các ngành nghệ thuật; 03 năm, 04 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành âm nhạc, múa, sân khấu, xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật; 05 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đào tạo các ngành xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn; 06 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 12 đến 14 tuổi đào tạo ngành âm nhạc, múa thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn;  07 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên trở lên hoặc có tuổi từ 11 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn; 09 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 09 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép thành lập trường phổ thông năng khiếu hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên để giảng dạy các môn văn hóa; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức văn hóa tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và việc tổ chức giảng dạy văn hóa phù hợp với tính chất đặc thù của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Dương Nguyễn