Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc: 12:01 04/10/2021

Ngày 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ VH,TT, DL Nguyễn Văn Hùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025. (nguồn Ảnh http://www.cema.gov.vn/)

Hội nghị đã đánh giá kết quả 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 5299/CTPH-BVHTTDL-UBDT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc về "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021". Đồng thời, đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế cùng định hướng để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn tới.

Hai bên đã tiến hành Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025, cụ thể: (1) Đối với nhiệm vụ thường xuyên: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện 7 nhiệm vụ; Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 5 nhiệm vụ. Ngoài ra, cả hai bên sẽ cùng phối hợp để xây dựng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, VHTTDL và gia đình… ; (2) Đối với việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện 8 nhiệm vụ; Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện 7 nhiệm vụ.

Duy Hà