Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn cho Ban chủ nhiệm Nhà Văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật lúc: 14:57 10/05/2018

Nhằm tiếp tục nâng cao, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho Ban chủ nhiệm trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa tại Nhà Văn hóa cộng đồng; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của hệ thống Nhà Văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn cho Ban chủ nhiệm Nhà Văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Lớp tập huấn dự kiến sẽ diễn ra vào quý III/2018 tại các huyện: Lắk,  Ea H’leo, Buôn Đôn (mỗi huyện 03 ngày). Đối tượng tập huấn là đại diện Ban chủ nhiệm Nhà Văn hóa cộng đồng; Công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội các xã, thị trấn của các huyện: Lắk, Ea H’leo, Buôn Đôn và Ea Súp.

Các Lớp Tập huấn lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác văn hóa cơ sở và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như: Kỹ năng biên tập, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong các Câu lạc bộ của Nhà Văn hóa cộng đồng; Phương pháp trang trí khánh tiết đại hội, hội nghị, mít tinh...; cách thức sử dụng, bảo quản các trang thiết bị bên trong Nhà Văn hóa cộng đồng; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong nghi lễ - lễ hội của các dân tộc thiểu số tại Nhà Văn hóa cộng đồng.

Đây là dịp để các cán bộ văn hóa ở cơ sở có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong triển khai thực hiện các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa, về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

 

P. QLVH