Dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021

Cập nhật lúc: 15:39 16/11/2021

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước và Quảng Nam về việc dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 21 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3998/UBND-KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội vào thời điểm thích hợp.

Duy Hà