Điều chỉnh kế hoạch tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” tại Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:43 22/09/2021

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có Thông báo số 456/TB-NTBD ngày 16/9/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021”. Theo đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trên toàn quốc, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thời gian dự kiến tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” đợt 2 tại Đắk Lắk là tháng 6 năm 2022.

Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với SVHTTDL Đắk Lắk tháng 3/2021

 Thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng yêu cầu Liên hoan phải đảm bảo một số nội dung về an toàn phòng, chống dịch Covid – 19, cụ thể như: Các đơn vị nghệ thuật ở những địa phương đã kiểm soát được diễn biến của dịch Covid – 19; có chứng nhận đã tiêm chủng đủ 02 mũi vắc xin phòng, ngừa Covid - 19 của cơ sở y tế cho những thành viên tham gia Liên hoan của đơn vị.

Minh Khoa