Bộ VHTTDL dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn

Cập nhật lúc: 07:33 06/04/2018

 

Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016. Trong 5 năm triển khai thực hiện hai văn bản trên, hoạt động nghệ thuật biểu diễn có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chứa đựng yếu tố đặc thù cao, do đặc điểm có tính sáng tạo, nhanh thay đổi và tiếp nhận cái mới. Ngay trong thực tiễn thời gian qua, những bất cập liên quan đến quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã gây bức xúc trong dư luận xã hội như:

- Quy định cấm đối với các hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP hiện nay không còn phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật”;

- Công tác quản lý, cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước tham gia biểu diễn nghệ thuật;

- Điều kiện cấp phép cho thí sinh Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế;

- Quy định về thành phần hồ sơ trong các thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phải có “bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả”;

- Quy định về việc quản lý, cấp phép phổ biến các tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 và do tác giả là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác.

Do đó, một số quy định pháp luật hiện tại không còn phù hợp với thực tiễn đời sống nghệ thuật cần được sớm sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tạo hành lang pháp lý giúp cho quản lý tốt hơn hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong thời gian tới./.

Theo cinet.vn