Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Quyết định số 246/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh 2017
Quyết định số 312/QĐ-UBND, ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Đắk Lắk (2017-2020)
Hướng dẫn số 45/HD-TG, ngày 15/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD tuyên truyền NQTW 5 về " Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN", "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước", "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành...
Thông báo số 1399/TB-SVHTTDL, ngày 08/08/2017 của Sở VHTTDL Đắk Lắk Mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức tuyển chọn lập Kế hoạch HLV cho giảng viên, giáo viên, HLV
Thông báo số 1443/TB-SVHTTDL, ngày 14/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ĐL TB kết luận của PGĐ Sở Đặng Gia Duẩn tại cuộc họp chuyên đề về đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Thông báo số 170/TB-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v kết luận của Đ/c Phạm Ngọc Nghị CT UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,đảm bảo QPAN tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
Công văn số 678/SNGV, ngày 09/8/2017 của Sở Ngoại vụ Đắk Lắk Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại
BC sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm Cụm TĐTN BC sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm Cụm TĐTN
BC công tác VHTTDL tháng 7/2017 BC công tác VHTTDL tháng 7/2017
BC tuần (31/7 - 06/8/2017) của Sở VHTTDL BC tuần (31/7 - 06/8/2017) của Sở VHTTDL
BC đánh già tình hình hoạt động của BCĐ phát triển du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 BC đánh già tình hình hoạt động của BCĐ phát triển du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Bc công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL Bc công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL
BC tuần của Sở VHTTDL (ngày 07 - 13/8/2017) BC tuần của Sở VHTTDL (ngày 07 - 13/8/2017)
CV số 66/BATGT của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk Tham dự Liên hoan phim về ATGT
CV 6108/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v tăng cường công tác phối hợp, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
Công văn 3264/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 lĩnh vực thư viện
Thông báo số 09/TB-SDL của Sở Du lịch Hà Nội thay đổi tên miền website Sở Du lịch
Thông báo 510/TB-CVHCS của Cục Văn hóa cơ sở Thông báo thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội công đoàn
Thông báo 163/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc v/v kết luận của Đ/c Phạm Ngọc Nghị CT UBND tỉnh tại Hội nghị công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo số 172/BC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tổ chức Ngày hội Trình diễn cây nêu tại Quảng Nam
Công văn 3314/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn xây dựng KH phát triển Đề án Văn hóa đọc trong cộng đồng
Quyết định 2083/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lăk V/v ban hành quy định điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa
Thể lệ số 8141/TL của BTC sáng tác tranh cổ động (Bộ Công an) Thể lệ sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về cuộc vận động
QĐ 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành kế hoạch thực hiện NĐ số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
QĐ 3099/QĐ-BVHTTDL, của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch V/v tặng bằng khen cho Bảo tàng
CT 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa liên thông của tỉnh" và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác hành chính
TB số 01 của Cục Điện ảnh về Liên hoan Phim VN lần thứ XX TB số 01 của Cục Điện ảnh về Liên hoan Phim VN lần thứ XX
TB lịch làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL của Sở VHTTDL TB lịch làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL của Sở VHTTDL
BC kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL BC kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL
Quyết định 1501/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2016
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE