Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Thông báo số 313/TB-TCTDTT, ngày 19/10/2017 của Tổng cục Thể dục Thể thao Kết quả Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc tại Đắc Lắc
Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọ
Hướng dẫn số 3812/HD-BVHTTDL, ngày 11/09/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời
Quyết định số 2784/QĐ-UBND, ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Lăk V/v ban hành KH thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
Văn bản số 7837/KH-UBND, ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh v/v Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
Văn bản số 4091/BVHTTDL, ngày 28/09/2017 của Bộ VHTTDL Hướng dẫn thực hiện đối với dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL
Quyết định số 2717/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v Xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích lịch sử Đền thờ Đức Thánh Trần, phường An Lạc,thị xã Buôn Hồ ,tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
Văn bản số 3982/VHCS, ngày 20/09/2017 của Bộ VHTTDL Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu
Quyết định số 2664/QĐ-UBND, ngày 26/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh ĐL Quy hoạch tổng thể phát triển TDTT
Công văn số 6754/UBND-KGVX, ngày 28/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện Quyết định số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
Công văn số 1615/SVHTTDL-QLDL, ngày 11/09/2017 của Sở VHTTDL Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành du lịch
Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội LUẬT VIÊN CHỨC
Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội LUẬT LƯU TRỮ
Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội Luật Phí và lệ phí
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Văn bản số 1583/SVHTTDL-QLVH, ngày 05/09/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Công văn số 456/BTC, ngày 01/09/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự Tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự
Quyết định số 2989/QĐ -BVHTTDL, ngày 02/08/2017 của Bộ VHTTDL QĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL
Quyết định số 2279/QĐ-UBND - 24/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt chỉ tiêu và KH tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, tp thuộc UBND tỉnh
Thông báo số 179/TB-UBND - 25/08/2017 của UBND tỉnh v/v tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đăk Lăk 2017.
Công văn số 1522/SVHTTDL-QLDSVH - 28/08/2017 của Sở VHTTDL Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE