Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Công văn số 1313/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tượng, biểu tượng đặt tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa VN 03/04/2018
Công văn số 1484/BVHTTDL của Bộ VHTTDL Đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II 11/04/2018
Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao 30/01/2018
Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 31/01/2018
Chương trình phối hợp số 639/CTBVHTTDL-HLHPNVN Giữa Bộ VHTTDL và Hội Liên hiệp PNVN về đẩy mạnh các hoạt động VHGDDTT và DL giai đoạn 2018 - 2022 23/02/2018
Thông tư số 16/2018/TT-BVHTTDL Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa đề kinh doanh đặt cược 14/03/2018
Thông tư số 15/2018/TT-BVHTTDL Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó đề kinh doanh đặt cược 14/03/2018
Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn võ cổ truyền, môn vovinam 09/03/2018
Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quyền anh 08/02/2018
Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn vũ đạo thể thao giải trí 07/02/2018
Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thẩm mỹ 31/01/2018
Quyết định số 980/QĐ-BVHTTDL Ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng du lịch VN 2018 22/03/2018
Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá 20/03/2018
Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực 06/03/2018
Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/3/2018 của Bộ VHTTDL Ban hành KH thực hiện CT05 của TTCP về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 19/03/2018
Thông báo số 110/VPCP Thông báo số 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn... 20/03/2018
Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 23/01/2018 v/v tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 23/01/2018
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDl Quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch 15/12/2017
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thuộc tính văn bản 30/12/2017
Nghị định số 161/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế... 29/12/2017
Công văn số 748-CV/TG Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng CS" 03/01/2018
Quyết định số 01/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 4) 02/01/2018
Quyết định số 3664/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018 29/12/2017
Thông báo số 290/TB-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh vị trí tuyển dụng công chức 28/12/2017
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Nghị quyết số 48/2017/QH14, ngày 10/11/2017 của Quốc hội Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Thông báo số 41/2017/TT-BTTTT, ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Quyết định số 3598/QĐ-UBND - 28/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Quyết định số 145/QĐ -SKHĐT, ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018
Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 201 8
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE