Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chín Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. 28/06/2019
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/07/2019
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 07/09/2019
GM- Dự Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm GM dự Hội nghị (Lúc 14g, ngày 03/7/2019 tại Hội trường A Sở VHTTDL) kèm theo tài liệu Hội nghị 01/07/2019
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 19/06/2019
Quyết định số 1513/QĐ-UBND, ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực VHTTDL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/06/2019
Thông báo số 1267/TB-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 17/06/2019
Công văn số 3/SVHTTDL-QLDL, ngày 07/05/2019 v/v truyền thông chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch năm 2019 07/05/2019
Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 27/05/2019
Công văn số 1096/SVHTTDL-QLVH Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v Tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đ/c Hoàng Đình Giong 22/05/2019
Công văn số 1116/SVHTTDL-QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v triển khai thực hiện QĐ số 08/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk 23/05/2019
Công văn số 1115/SVHTTDL-QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v bảo vệ môi trường hạn chế sử dụng túi nilon ống hút nhựa cốc nhựa dùng 1 lần 23/05/2019
Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử 10/05/2019
Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phu Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21/05/2019
Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy chế phối hợp công tác BVAN quốc gia và đảm bảo trật tự ATXH trong lĩnh vực văn hoá ,gia đình,TDTT và DL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/03/2017
Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh 06/05/2019
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức 06/05/2019
Công văn 918/SVHTTDL-TCPC của Sở VHTTDL V/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019 02/05/2019
Công văn số 903/SVHTTDL-QLVH v/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường HCM - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 02/05/2019
Công văn số 886/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 26/04/2019 của Sở VHTTDL v/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT và vui chơi giải trí cho trẻ em trong dịp hè 26/04/2019
429/QÐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 18/04/2019
Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hoá cộng đồng 17/04/2019
Công văn số 739/SVHTTDL-QLVH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm và một số nội dung về nghi lễ khánh tiết 11/04/2019
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND, ngày 08/04/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/04/2019
Quyết định số 603/QĐ-VHTTDL, ngày 28/12/2019 của Sở VHTTDL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/12/2018
Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh v/v Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 13/02/2019
Công văn số 235/VPUBND-HCTC - 28/03/2019 v/v rà soát các TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 28/03/2019
Công văn số 159/VHCS-QLHQC, ngày 19/03/2019 của Cục VHCS v/v tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo rượu bia tại địa bàn 19/03/2019
Kế hoạch số 1056/KH-BVHTTDL, ngày 25/03/2019 của Bộ VHTTDL KH tổ chức các hoạt động ngày Văn hóa các dân tộc VN năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 25/03/2019
Quyết định số 673/QĐ-UBND, ngày 28/03/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/03/2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE