Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Công văn 3314/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn xây dựng KH phát triển Đề án Văn hóa đọc trong cộng đồng
Quyết định 2083/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lăk V/v ban hành quy định điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa
Thể lệ số 8141/TL của BTC sáng tác tranh cổ động (Bộ Công an) Thể lệ sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về cuộc vận động
QĐ 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành kế hoạch thực hiện NĐ số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
QĐ 3099/QĐ-BVHTTDL, của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch V/v tặng bằng khen cho Bảo tàng
CT 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa liên thông của tỉnh" và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác hành chính
TB số 01 của Cục Điện ảnh về Liên hoan Phim VN lần thứ XX TB số 01 của Cục Điện ảnh về Liên hoan Phim VN lần thứ XX
TB lịch làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL của Sở VHTTDL TB lịch làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL của Sở VHTTDL
BC kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL BC kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL
Quyết định 1501/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2016
Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 20/07/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị
Công văn số 3060/BVHTTDL -KHTC, ngày 19/07/2017 của Bộ VHTTDL HD xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành VHTTDL và dự toán NSNN năm 2018
Công văn 5455/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk Thực hiện Quyết định 936/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
BC số 163/BC-UBND, ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và những công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017
Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL, ngày 05/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
Quyết định 1276/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức địa phương và các Tiểu ban giúp việc Hội thi Thể thao dân tộc thiếu số toàn quốc khu vực II tại Đắk Lắk
Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch
Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch
Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch
Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch Các văn bản QPPL và các quy định liên quan đến lĩnh vực du lịch
Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26/6/2012 quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26/6/2012 quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 hướng dẫn về vận tại khách du lịch bằng xe ô tô... Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 hướng dẫn về vận tại khách du lịch bằng xe ô tô...
Nghị định số 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ ... Nghị định số 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ ...
Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch
Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký gửi quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký gửi quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL... Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL...
TCVN 4391:2015 (KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG) TCVN 4391:2015 (KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG)
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về nâng cao kỷ luật, kỷ cương , đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của CBCC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương
Bổ sung Quy định 10 Bổ sung Quy định 10
VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE