Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Công điện số 1224/CĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Nghị định số 173/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP,ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, ngày 4/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 99/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị định số 79/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng
Báo cáo số 205/BC-UBND, ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực GD-ĐT, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em
Công văn số 1459/SVHTTDL-QLVH, ngày 18/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuẩn hóa, thống nhất nghiệp vụ công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng
BC tuần của Sở VHTTDL BC tuần (14/8 - 20/8/2017)
Công văn số 213/LĐLĐ, ngày 15/08/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tham gia cuộc thi "Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018"
Nghị định số 106/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Nghị định số 28/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ...
Báo cáo số 1453/BC-SVHTTDL, ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo số 1454/BC-SVHTTDL,ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo KH 648/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương
Báo cáo số 1455/BC-SVHTTDL, ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT
Công văn số 6390/KH-UBND, ngày 14/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 2149/QĐ-UBND, ngày 14/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v Ban hành kế hoạch triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu,kiểm tra,xử lý,rà soát,HT hoá văn bản QPPL của HĐND,UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 137/QĐ-UBND, ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thành lập BCĐ tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017-2018
Quyết định số 246/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh 2017
Quyết định số 312/QĐ-UBND, ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Đắk Lắk (2017-2020)
Hướng dẫn số 45/HD-TG, ngày 15/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD tuyên truyền NQTW 5 về " Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN", "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước", "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành...
Thông báo số 1399/TB-SVHTTDL, ngày 08/08/2017 của Sở VHTTDL Đắk Lắk Mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức tuyển chọn lập Kế hoạch HLV cho giảng viên, giáo viên, HLV
Thông báo số 1443/TB-SVHTTDL, ngày 14/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ĐL TB kết luận của PGĐ Sở Đặng Gia Duẩn tại cuộc họp chuyên đề về đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Thông báo số 170/TB-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v kết luận của Đ/c Phạm Ngọc Nghị CT UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,đảm bảo QPAN tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
Công văn số 678/SNGV, ngày 09/8/2017 của Sở Ngoại vụ Đắk Lắk Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại
VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk chào 2022"

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE