Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 18/01/2022
Vv triển khai chỉ đạo các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 Vv triển khai chỉ đạo các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 06/01/2022
Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh 31/12/2021
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 23/12/2021
triển khai phổ biến cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông”. triển khai phổ biến cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông”. 16/12/2021
Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021 Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, kế hoạch năm 2022 khối thi đua số 6 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, kế hoạch năm 2022 khối thi đua số 6 15/12/2021
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với công ty TNHH Việt Nguyên Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với công ty TNHH Việt Nguyên 13/12/2021
KH Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 – 2025 KH Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 – 2025 08/12/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 08/12/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/12/2021
triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
Triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 06/12/2021 về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới Triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 06/12/2021 về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới 08/12/2021
Kế hoạch quản lý, chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 Kế hoạch quản lý, chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 22/11/2021
V/v tham gia “Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021” V/v tham gia “Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021” 18/11/2021
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 12/11/2021
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 12/11/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 12/11/2021
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nghị định quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức Nghị định quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức 12/11/2021
Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2021
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 12/11/2021
Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 12/11/2021
Nghị định về xử lý kỹ luật cán bộ, công chức, viên chức Nghị định về xử lý kỹ luật cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2021
kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2016-2020 và tình hình Biển Đông thời gian qua kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2016-2020 và tình hình Biển Đông thời gian qua 11/11/2021
thông tin Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi” trên Website www.cpcs.vn thông tin Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi” trên Website www.cpcs.vn 11/11/2021
V/v triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 V/v triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 05/11/2021
V/v phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 V/v phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 05/11/2021
VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk chào 2022"

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE