Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ sáng kiến
28/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
06/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
183/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ MỞ
3211/QD-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
02/2011/QH13 Luật khiếu nại
03/2011/QH13 Luật tố cáo
1785/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành pháp lệnh quản lý,sử dụng vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
2506/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015
16/2011/UBTVQH12 Quản lý,sử dụng vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
71/2011/TT-BTC Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ
34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
06 /2011/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn.
05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch
04 /2011/TT-BVHTTDL Thông tư Bộ VHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
04/2011/TT-BVHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
03/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao
02 /2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
01/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí
Số: 18/2010/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
34/2010/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về đổi đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đợt 3).
35/2010/QĐ-UBND Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk.
56/2010/QH12 Luật Thanh tra
09 /2010/TT-BVHTTDL Thông tư Bộ VHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.
75/2010/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá
05/2010/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.
12/2009/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE