Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
BC công tác VHTTDL tháng 7/2017 BC công tác VHTTDL tháng 7/2017
BC tuần (31/7 - 06/8/2017) của Sở VHTTDL BC tuần (31/7 - 06/8/2017) của Sở VHTTDL
BC đánh già tình hình hoạt động của BCĐ phát triển du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 BC đánh già tình hình hoạt động của BCĐ phát triển du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Bc công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL Bc công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL
BC tuần của Sở VHTTDL (ngày 07 - 13/8/2017) BC tuần của Sở VHTTDL (ngày 07 - 13/8/2017)
CV số 66/BATGT của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk Tham dự Liên hoan phim về ATGT
CV 6108/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v tăng cường công tác phối hợp, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
Công văn 3264/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 lĩnh vực thư viện
Thông báo số 09/TB-SDL của Sở Du lịch Hà Nội thay đổi tên miền website Sở Du lịch
Thông báo 510/TB-CVHCS của Cục Văn hóa cơ sở Thông báo thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội công đoàn
Thông báo 163/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc v/v kết luận của Đ/c Phạm Ngọc Nghị CT UBND tỉnh tại Hội nghị công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo số 172/BC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tổ chức Ngày hội Trình diễn cây nêu tại Quảng Nam
Công văn 3314/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn xây dựng KH phát triển Đề án Văn hóa đọc trong cộng đồng
Quyết định 2083/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lăk V/v ban hành quy định điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa
Thể lệ số 8141/TL của BTC sáng tác tranh cổ động (Bộ Công an) Thể lệ sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về cuộc vận động
QĐ 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành kế hoạch thực hiện NĐ số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
QĐ 3099/QĐ-BVHTTDL, của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch V/v tặng bằng khen cho Bảo tàng
CT 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa liên thông của tỉnh" và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác hành chính
TB số 01 của Cục Điện ảnh về Liên hoan Phim VN lần thứ XX TB số 01 của Cục Điện ảnh về Liên hoan Phim VN lần thứ XX
TB lịch làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL của Sở VHTTDL TB lịch làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL của Sở VHTTDL
BC kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL BC kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL
Quyết định 1501/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2016
Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 20/07/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị
Công văn số 3060/BVHTTDL -KHTC, ngày 19/07/2017 của Bộ VHTTDL HD xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành VHTTDL và dự toán NSNN năm 2018
Công văn 5455/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk Thực hiện Quyết định 936/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
BC số 163/BC-UBND, ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và những công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017
Quyết định 1276/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức địa phương và các Tiểu ban giúp việc Hội thi Thể thao dân tộc thiếu số toàn quốc khu vực II tại Đắk Lắk
Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về nâng cao kỷ luật, kỷ cương , đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của CBCC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương
Bổ sung Quy định 10 Bổ sung Quy định 10
QĐ- phê duyệt kịch bản chi tiết Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 QĐ- phê duyệt kịch bản chi tiết Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE