Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
2184/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2016 14/08/2017
209/TB-UBND Kết luận của Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng và triển... 14/08/2017
2120/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2016 14/08/2017
2072/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2016 14/08/2017
2029/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2016 14/08/2017
1944/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 36-37/2016 14/08/2017
179/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2016 14/08/2017
1870/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2016 14/08/2017
6927/UBND-TH Về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng 14/08/2017
1825/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2016 14/08/2017
1785/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 08 năm 2016 14/08/2017
1768/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2016 14/08/2017
1752/TB-SVHTTDL Kết luận của đồng chí H'Lim Niê, Giám đốc Sở VHTTDL tại cuộc họp giao ban giữa tháng 8/2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng 14/08/2017
1725/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch giữa tháng 8/2016 14/08/2017
1714/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2016 14/08/2017
1681/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2016 14/08/2017
147/TB-UBND Kết luận của đồng chí H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/08/2017
149/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX 14/08/2017
6918/UBND-TH Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk 14/08/2017
1635/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2016 14/08/2017
144/TB-UBND Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 14/08/2017
143/TB-UBND Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh - PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2016 và... 14/08/2017
1591/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2016 14/08/2017
1582/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 07 năm 2016 14/08/2017
1546/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2016 14/08/2017
1502/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2016 14/08/2017
1449/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2016 14/08/2017
1391/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2016 14/08/2017
1298/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 06 năm 2016 14/08/2017
1274/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2016 14/08/2017