Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Công văn số 456/BTC, ngày 01/09/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự Tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự
Quyết định số 2989/QĐ -BVHTTDL, ngày 02/08/2017 của Bộ VHTTDL QĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL
Quyết định số 2279/QĐ-UBND - 24/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt chỉ tiêu và KH tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, tp thuộc UBND tỉnh
Thông báo số 179/TB-UBND - 25/08/2017 của UBND tỉnh v/v tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đăk Lăk 2017.
Công văn số 1522/SVHTTDL-QLDSVH - 28/08/2017 của Sở VHTTDL Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
Báo cáo số 1527/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC công tác VHTTDL tháng 8/2017
Báo cáo số 1524/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC tuần (21/8 - 27/8/2017)
Công điện số 04/CĐ-UBND - 23/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v đảm bảo trật tự ,an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 2-9
Thông báo số 1513/TB-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL TB kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà - PGĐ Sở tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017 của Thư viện tỉnh
Công văn số 1508/SVHTTDL-QLTDTT, ngày- 23/08/2017 của Sở VHTTDL Phối hợp tuyên truyền Giải bóng chuyền Nữ tỉnh mở rộng
Quyết định số 438/QĐ-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL Ban hành KH hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
Công văn số 1480/SVHTTDL-KHTC, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc
Kế hoạch số 1481/KH-SVHTTDL, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL KH tuyên truyền CCHC năm 2018 và thực hiện xã hội hóa các hoạt động VHTTDL
Công văn số 1484/SVHTTDL-QLVH, ngày 22/08/2017] của Sở VHTTDL Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga
Báo cáo số 112/BC-SKHCN - 18/08/2017 của Khối Thi đua số 6 (VHXH) BC sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của khối thi đua số 6 (VH-XH)
Hướng dẫn số 46/HD-TG, ngày 18/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
Công văn số 553/VHCS - 10/08/2017 của Cục VHCS Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 7/11/2017)
Công điện số 1224/CĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Báo cáo số 205/BC-UBND, ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực GD-ĐT, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em
Công văn số 1459/SVHTTDL-QLVH, ngày 18/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuẩn hóa, thống nhất nghiệp vụ công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng
BC tuần của Sở VHTTDL BC tuần (14/8 - 20/8/2017)
Công văn số 213/LĐLĐ, ngày 15/08/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tham gia cuộc thi "Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018"
Báo cáo số 1453/BC-SVHTTDL, ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo số 1454/BC-SVHTTDL,ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo KH 648/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương
Báo cáo số 1455/BC-SVHTTDL, ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT
Công văn số 6390/KH-UBND, ngày 14/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 2149/QĐ-UBND, ngày 14/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v Ban hành kế hoạch triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 137/QĐ-UBND, ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thành lập BCĐ tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017-2018
Quyết định số 246/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh 2017
Quyết định số 312/QĐ-UBND, ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Đắk Lắk (2017-2020)
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE