Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Công văn số 1484/SVHTTDL-QLVH, ngày 22/08/2017] của Sở VHTTDL Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga
Báo cáo số 112/BC-SKHCN - 18/08/2017 của Khối Thi đua số 6 (VHXH) BC sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của khối thi đua số 6 (VH-XH)
Hướng dẫn số 46/HD-TG, ngày 18/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
Công văn số 553/VHCS - 10/08/2017 của Cục VHCS Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 7/11/2017)
Công điện số 1224/CĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Báo cáo số 205/BC-UBND, ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực GD-ĐT, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em
Công văn số 1459/SVHTTDL-QLVH, ngày 18/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuẩn hóa, thống nhất nghiệp vụ công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng
BC tuần của Sở VHTTDL BC tuần (14/8 - 20/8/2017)
Công văn số 213/LĐLĐ, ngày 15/08/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tham gia cuộc thi "Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018"
Báo cáo số 1453/BC-SVHTTDL, ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo số 1454/BC-SVHTTDL,ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo KH 648/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương
Báo cáo số 1455/BC-SVHTTDL, ngày 17/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch BC hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT
Công văn số 6390/KH-UBND, ngày 14/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 2149/QĐ-UBND, ngày 14/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v Ban hành kế hoạch triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 137/QĐ-UBND, ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thành lập BCĐ tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017-2018
Quyết định số 246/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh 2017
Quyết định số 312/QĐ-UBND, ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Đắk Lắk (2017-2020)
Hướng dẫn số 45/HD-TG, ngày 15/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD tuyên truyền NQTW 5 về " Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN", "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước", "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành...
Thông báo số 1399/TB-SVHTTDL, ngày 08/08/2017 của Sở VHTTDL Đắk Lắk Mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức tuyển chọn lập Kế hoạch HLV cho giảng viên, giáo viên, HLV
Thông báo số 1443/TB-SVHTTDL, ngày 14/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ĐL TB kết luận của PGĐ Sở Đặng Gia Duẩn tại cuộc họp chuyên đề về đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Thông báo số 170/TB-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v kết luận của Đ/c Phạm Ngọc Nghị CT UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,đảm bảo QPAN tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
Công văn số 678/SNGV, ngày 09/8/2017 của Sở Ngoại vụ Đắk Lắk Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại
BC sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm Cụm TĐTN BC sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm Cụm TĐTN
BC công tác VHTTDL tháng 7/2017 BC công tác VHTTDL tháng 7/2017
BC tuần (31/7 - 06/8/2017) của Sở VHTTDL BC tuần (31/7 - 06/8/2017) của Sở VHTTDL
BC đánh già tình hình hoạt động của BCĐ phát triển du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 BC đánh già tình hình hoạt động của BCĐ phát triển du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Bc công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL Bc công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 của Sở VHTTDL
BC tuần của Sở VHTTDL (ngày 07 - 13/8/2017) BC tuần của Sở VHTTDL (ngày 07 - 13/8/2017)
CV số 66/BATGT của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk Tham dự Liên hoan phim về ATGT
CV 6108/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk v/v tăng cường công tác phối hợp, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE