Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số4057/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 29/10/2018
Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 25/11/2018
Quyết định số 3869/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 15/11/2018
Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 25/10/2018
Quyết định số 4117/QĐ-BVHTTDL Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/11/2018
Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDl Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 25/10/2018
Quyết định số 2475/QĐ-UBND, ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động của Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch 08/10/2018
Quyết định số 2453/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/10/2018
Quyết định số 2438/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 02/10/2018
Công văn số 8487/UBND-KGVX, ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 03/10/2018
Quyết định số 2425/QĐ-UBND, ngày 02/10/2018 Phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 02/10/2018
Quyết định số 2439/QĐ-UBND, ngày 02/10/2018 Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 - Năm 2019 02/10/2018
Quyết định số 2633/QĐ-BVHTTDL Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/07/2018
Công văn 22/VPTTBCĐ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (05 năm) 02/07/2018
Công văn số 647/TCTDTT của Tổng cục Thể dục Thể thao Hướng dẫn triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước 21/05/2018
Quyết định số 1155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh 24/05/2018
Thông báo số 199/MTNA Triển khai Thông báo số 2 về triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018 (Kèm theo công văn số 853/SVHTTDL-QLVH, ngày 23/5/2018 của Sở VHTTDL) 07/05/2018
Văn bản số 22/PCTT (kèm theo văn bản số 811/SVHTTDL-QLVH, ngày 17/5/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/05/2018
Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và... 13/04/2018
Quyết định số 981/QĐ-BVHTTD của Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch hành động của BVHTTDL thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa II về công tác... 22/03/2018
Quyết định số 1063/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Ban hành Quy chế công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 28/03/2018
Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL V/v Phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/04/2018
Quyết định số 1275/QĐ-BVHTTDL Điều chỉnh bổ sung phân môn thể thao trong chương trình ĐHTDTT toàn quốc 12/04/2018
Công văn số 1313/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tượng, biểu tượng đặt tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa VN 03/04/2018
Công văn số 1484/BVHTTDL của Bộ VHTTDL Đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II 11/04/2018
Chương trình phối hợp số 639/CTBVHTTDL-HLHPNVN Giữa Bộ VHTTDL và Hội Liên hiệp PNVN về đẩy mạnh các hoạt động VHGDDTT và DL giai đoạn 2018 - 2022 23/02/2018
Quyết định số 980/QĐ-BVHTTDL Ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng du lịch VN 2018 22/03/2018
Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực 06/03/2018
Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/3/2018 của Bộ VHTTDL Ban hành KH thực hiện CT05 của TTCP về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 19/03/2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE