Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
717/TTr-SVHTTDL Về việc đề nghị công bố thủ tục bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Đắk Lắk
Số:701/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2012
597/SVHTTDL-VP Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ năm 2012
Số: 664/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2012
Số: 638/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2012.
Số: 621/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 4/2012.
Số: 507/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 14/2012.
Số: 492/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2012
Số: 467/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 13/2012.
451/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 13-2012
421/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 12-2012
400/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 12-2012
399/BC-SVHTTDL Báo cáo Tháng 3-2012
388A/BC-SVHTTDL Báo cáo Quý I/2012
350/TB-SVHTTDL Công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị định về quy định hành chính
Số: 366/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 11/2012.
359/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 11-2012
Số: 322/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 10/2012.
Số: 317/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2012.
Số: 283/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 09/2012
Số: 269/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2012
235/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 8-2012
228/BC-SVHTTDL Báo cao Tuần 8-2012
Số: 226/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 02/2012.
Số: 211/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 07/2012.
Số: 199/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2012.
Số: 175/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 06/2012.
Số: 170/BC-SVHTTDL Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2012
Số: 150/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban tuần 05/2012
131/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 4 - 2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE