Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Số:701/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2012
597/SVHTTDL-VP Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ năm 2012
Số: 664/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2012
Số: 638/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2012.
Số: 621/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 4/2012.
Số: 507/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 14/2012.
Số: 492/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2012
Số: 467/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 13/2012.
451/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 13-2012
421/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 12-2012
400/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 12-2012
399/BC-SVHTTDL Báo cáo Tháng 3-2012
388A/BC-SVHTTDL Báo cáo Quý I/2012
350/TB-SVHTTDL Công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị định về quy định hành chính
Số: 366/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 11/2012.
359/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 11-2012
Số: 322/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 10/2012.
Số: 317/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2012.
Số: 283/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 09/2012
Số: 269/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2012
235/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 8-2012
228/BC-SVHTTDL Báo cao Tuần 8-2012
Số: 226/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 02/2012.
Số: 211/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 07/2012.
Số: 199/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2012.
Số: 175/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 06/2012.
Số: 170/BC-SVHTTDL Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2012
Số: 150/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban tuần 05/2012
131/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 4 - 2012
105/BC-SVHTTDL Báo cáo cát hoạt động Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Thìn 2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE