Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
32/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Phần A Quy định mức khen thưởng và một số chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thi đấu các giải thể thao, ban hành kèm Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Uỷ...
1759/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2014
1700/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2014
1656/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2014
1569/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2014
1555/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2014
1524/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2014
1481/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2014
1420/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2014
1391/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2014
1290/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2014
1262/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2014
1247/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2014
1212/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2014
1169/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2014
1132/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2014
1111/QĐ-SVHTTDL Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
1097/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2014
1084/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2014
1054/BC-SVHTTDL Báo cáo 6 tháng năm 2014
1032/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2014
925/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2014
868/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2014
824/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2014
808/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2014
780/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2014
745/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2014
01/TB-HĐXT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức và thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, kiểm tra sát hạch
Danh sách niêm yết Danh sách niêm yết thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2014
617/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2014
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE