Tổ chức kiểm tra công tác Thư viện năm 2019

Cập nhật lúc: 10:53 23/09/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác Thư viện năm 2019 tại huyện Ea H'Leo, Krông Bông, Lăk, Cư M'Gar và thị xã Buôn Hồ, Krông Năng và Krông Ana.

Tại các địa phương, đoàn kiểm tra đã đánh giá tình hình hoạt động thư viện, việc bố trí cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự cho hoạt động thư viện; kiểm tra công tác nghiệp vụ, công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ; công tác phục vụ lưu động; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Đoàn kiểm tra làm việc tại Thư viện huyện Krông Bông

Bên cạnh đó, đánh giá công việc triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó có Kế hoạch số 578/KH-UBND, ngày 23/01/2017 về việc triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh", Kế hoạch số 9103/KH-UBND, ngày 15/11/2017 về việc triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh", Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 08/01/2018 về việc Duy trì bền vững kết quả Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam" do Quỹ Bill&Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020. Ngoài ra, trong đợt kiểm tra lần này, Thư viện tỉnh sẽ phục vụ lưu động tại mỗi Thư viện huyện 500 bản sách.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Thư viện huyện Lắk

Đây là đợt kiểm tra nhằm nắm bắt thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng cấp huyện và có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh về công tác thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ hệ thống thư viện trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường các hoạt động, chủ động trong công tác phục vụ độc giả, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, quan tâm tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Qua kiểm tra cũng nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đưa ra biện pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

PV