Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở năm 2020

Cập nhật lúc: 04:51 02/10/2020

Từ ngày 30/9-01/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở của năm 2020 tại Thị xã Buôn Hồ.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin xã, đại diện Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn huyện.

Học viên tham gia lớp tập huấn tại thị xã Buôn Hồ

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung: Kỹ năng biên tập, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong các câu lạc bộ nhà văn hóa cộng đồng; Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa cộng đồng; Công tác cổ động trực quan, trang trí đường phố, lễ hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; Lễ hội công chúng và văn hóa dân gia; Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị âm thanh, phục vụ các hoạt động văn hóa cơ sở...

Đây là lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở lần thứ 2 trong năm 2020 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, lớp thứ 1 tổ chức tại huyệ Krông Năng vào ngày 28 - 29/9 và lớp thứ 3 tại huyện Krông Búk vào ngày 5 -6/10 tới. Qua các lớp tập huấn này nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong triển khai thực hiện các văn bản, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số...