Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Tư pháp về công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự trên địa bàn

Cập nhật lúc: 14:01 14/09/2017

Chiều 13/9, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Lê Thành Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc với đoàn công tác có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê, đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cho biết, trong 8 tháng đầu năm, ngành Tư pháp và Thi hành án dân sự tỉnh đã nỗ lực vượt khó, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đã đề ra góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Qua 8 tháng đầu năm, tỉnh đã ban hành 79 văn bản Quy phạm pháp luật, việc xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là hoạt động công chứng tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng lộ trình. Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, qua 8 tháng đã thực hiện hơn 900 vụ việc trợ giúp pháp lý cho gần 900 lượt người. Hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được tăng cường, tỷ lệ hòa giải thành đạt mức cao (trên 80%), qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Trong công tác thi hành án dân sự, đã thụ lý 17.977 vụ việc, trong đó có 17.822 việc phải thi hành (có điều kiện thi hành 14.409 việc, chiếm 80,85%; 3.413 việc chưa có điều kiện thi hành, chiếm 19,15%). Về tiền, với tổng số tiền thi hành án hơn 1.787 tỷ đồng, kết quả đã thi hành án xong gần 390 tỷ đồng, vượt 11,36% chỉ tiêu được giao. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, đã thụ lý 113 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết xong 110 đơn, chuyển kỳ sau 3 đơn.

Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị các điều kiện để chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp; triển khai tốt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017…Trong thi hành án dân sự, từ đây đến hết năm 2017, toàn ngành tiếp tục phấn đấu thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu công tác được Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự trên địa bàn…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thời gian quan. Phát huy những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tư pháp mong rằng, trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Tư pháp và Thi hành án dân sự tỉnh hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển, ổn định của tỉnh; quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ngành Tư pháp tỉnh quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; triển khai tốt việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Tư pháp sẽ quan tâm, đẩy mạnh xúc tiến thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự trên địa bàn.

THẾ SỰ (daklak.gov.vn)