Cần thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ quá hạn

​XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỒ SƠ QUÁ HẠN ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUY ĐỊNH TẠI CHỈ THỊ SỐ 18/CT-UBND, NGÀY 28-12-2016 VÀ BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI TỪ THÁNG 2-2017.

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

​SAU HƠN 2 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10- 6-2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC), CÔNG TÁC CẢI CÁCH TTHC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ ĐÃ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC.

Đơn giản hóa TTHC 13 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ, một số thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được đơn giản hóa.

Cho phép tiếp tục chọi trâu Đồ Sơn với nhiều điều kiện đi kèm

Kết luận tọa đàm khoa học giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sáng 7/9, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL nói rằng đồng ý tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vào 9/8 âm lịch sắp tới, tuy nhiên kèm theo nhiều điều kiện cụ thể.

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND, ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Về Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 247/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

QĐ v/v công bố TTHC trong lĩnh vực nếp sống văn hoá gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện,cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 2017/QĐ-UBND - 02/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

v/v công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 2)

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 7/8/2017 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

v/v công bố TTHC chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá Du lịch,nếp sống văn hoá và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của SVHTT&DL tỉnh Đắk Lắk