UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật lúc: 15:15 15/09/2017

Tại văn bản số 6754/UBND-KGVX, ngày 28/8/2017 UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở căn cứ các nội dung tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu, triển khai thực hiện.

Theo đó, Nghị quyết đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với 13 lĩnh vực: Lữ hành; Khách sạn; Thể dục thể thao; Bản quyền tác giả; Di sản văn hóa; Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Văn hóa cơ sở; Thư viện; Gia đình; Thi đua, khen thưởng; Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung quy định và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số văn bản liên quan theo quy định./.

 

Nhị Bình