Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3)

Cập nhật lúc: 16:52 26/10/2017

Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3).

Theo đó, các thủ tục hành chính của các đơn vị gồm: Sở Khoa học Công nghệ (57 thủ tục hành chính); huyện Ea Kar (79 thủ tục hành chính); huyện Krông Pách (78 thủ tục hành chính); huyện Ea H’leo (35 thủ tục hành chính); Thị xã Buôn Hồ (52 thủ tục hành chính); huyện M’Đrắk (121 thủ tục hành chính); huyện Cư Kuin (12 thủ tục hành chính) đồng thời giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định./.

 

Minh Long