Chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về Văn phòng UBND tỉnh

Cập nhật lúc: 17:04 24/10/2017

Ngày 24/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, sẽ chuyển giao tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp và công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cáp huyện và cấp xã từ Sở Nội vụ (biên chế và tài chính) về Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 24/10/2017.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bàn giao theo đúng quy định của pháp luật./.

Minh Long