Quyết định số 2579/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh

v/v công bố các bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đăk Lăk

Đã có Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 8800/UBND-NC về triển khai Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

​Ngày 30/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Thư xin lỗi vì sự chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 31/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke của Bà Nguyễn Thị Thu, tại thôn 15, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn. Tuy nhiên do một số nguyên nhân đã không bố trí cán bộ đi kiểm tra thực tế kịp thời nên hồ sơ của bà bị trễ hẹn 7 ngày so với quy định.

Tăng cường thực hiện Chương trình Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời.

​Ngày 26/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8490/UBND-TH v/v thực hiện chương trình Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3)

Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3).

Chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về Văn phòng UBND tỉnh

​Ngày 24/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện

Nhiều đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện gồm: Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người dân thuộc hộ nghèo…

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cải cách hành chính

Ngày 09/10/201, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Công bố Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã ký ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc công bố các bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk.

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Quảng cáo

Sáng 29/9, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Quảng cáo. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên dự và phát biểu tại hội nghị.

Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động truyên truyền cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị và hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk tham gia Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi năm 2017 khu vực miền Nam tại thành phố Cần Thơ

Từ ngày 20 đến ngày 22/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi khu vực miền Nam tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

​Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên “Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một của điện tử liên thông của tỉnh” và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác cải cách hành chính.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ

Tại văn bản số 6754/UBND-KGVX, ngày 28/8/2017 UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở căn cứ các nội dung tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu, triển khai thực hiện.