Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cấm sử dụng bitcoin

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Cộng đồng là chủ thể bảo tồn đa dạng sinh học

Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích cộng đồng trồng những loài cây lương thực, cây thuốc, nấm quý và nhân nuôi các loài động vật hoang dã…. Đây là giải pháp tốt nhất để bảo tồn và phát triển ĐDSH bền vững.

Quy định thẩm định dự án sử dụng vốn hỗn hợp

Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Những thay đổi trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; thực hiện thống nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh; cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm chống người thi hành công vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 39/CT-TTgvề tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Đắk Lắk sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017.

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Ngày 11/10, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 4345/BVHTTDL-PC gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Ngày 19/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký, ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký, ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2017

Ngày 02/10/2017 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã ký, ban hành văn bản số 4139/BVHTTDL-TĐKT về việc hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2017, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã có Nghị định mới thay thế các Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng, gồm 08 Chương với 80 Điều.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE