Công tác cải cách hành chính: Còn nhiều bất cập

Tiến độ cải cách hành chính (CCHC) vẫn còn chậm, hiệu quả đạt thấp so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; mức độ chuyên nghiệp, kỹ năng hành chính của công chức, viên chức hạn chế... Đó là một số đánh giá của Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CCHC nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1560) sau đợt kiểm tra vừa qua.

Có thể chuyển từ viên chức thư viện sang giáo viên?

Bà Nguyễn Bảo Ngọc (Quảng Ninh) làm nhân viên thư viện đã vào biên chế. Bà đi học và có bằng đại học sư phạm hệ đào tạo từ xa. Bà Ngọc hỏi, bà muốn chuyển từ viên chức thư viện sang giáo viên có được không?

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”

Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.

Tăng cường chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 27/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND.

Tuyển dụng công chức năm 2017

Nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện việc tuvền dụng công chức, ngày 24/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8426/KH-UBND về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Theo đó, Kế hoạch này sẽ thay thế Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 22/6/2017, cụ thể như sau:

Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cấm sử dụng bitcoin

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Cộng đồng là chủ thể bảo tồn đa dạng sinh học

Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích cộng đồng trồng những loài cây lương thực, cây thuốc, nấm quý và nhân nuôi các loài động vật hoang dã…. Đây là giải pháp tốt nhất để bảo tồn và phát triển ĐDSH bền vững.

Quy định thẩm định dự án sử dụng vốn hỗn hợp

Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Những thay đổi trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; thực hiện thống nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh; cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm chống người thi hành công vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 39/CT-TTgvề tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Đắk Lắk sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017.

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE