PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Nông) trở thành Vườn Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Có hiệu lực từ 05/02/2018, Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Chủ tịch, UBND tỉnh

Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Đó là trích yếu nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được Văn phòng Chính phủ dự thảo.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 654/UBND–NC về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ được giảm 50% lệ phí

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ngày Đất ngập nước thế giới 2018

Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm nay là “Đất ngập nước vì một tương lai đô thị bền vững”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk làm cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2018

Ngày 12/01/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL về việc Công nhận Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó của Khối Thi đua, Cụm Thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.

Đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm

Đó chính là nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại văn bản số 1118 - CV/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Tết Mậu Tuất 2018, gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn của tỉnh; các Ban của Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các Sở, ban, ngành và tương đương; các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2018

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ, quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” của tỉnh đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2018 để lấy kiến Nhân dân, theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ.

Phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE