Đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ được giảm 50% lệ phí

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ngày Đất ngập nước thế giới 2018

Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm nay là “Đất ngập nước vì một tương lai đô thị bền vững”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk làm cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2018

Ngày 12/01/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL về việc Công nhận Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó của Khối Thi đua, Cụm Thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.

Đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm

Đó chính là nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại văn bản số 1118 - CV/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Tết Mậu Tuất 2018, gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn của tỉnh; các Ban của Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các Sở, ban, ngành và tương đương; các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2018

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ, quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” của tỉnh đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2018 để lấy kiến Nhân dân, theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ.

Phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018.

Điều chỉnh vị trí tuyển dụng công chức

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 290/TB-UBND về việc điều chỉnh vị trí tuyển dụng công chức năm 2017.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3596/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thay thế cho các quy định liên quan trước đây.

Chính sách mới có hiệu lực từ 01/2018

Các văn bản có hiệu lực từ tháng 01/2018, gồm:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các địa phương vào thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Đó là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tại Chỉ thị 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành để tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2018

Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh có văn bản số 10203/UBND-NC, về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới

Đó là nội dung tại Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2018.

Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30-11-2017, toàn tỉnh có 6.634 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đa số các doanh nghiệp hoạt động chưa bài bản, chưa chủ động tìm hiểu pháp luật, ít quan tâm đến công tác hỗ trợ pháp lý cho mình.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE