Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Đó chính là nội dung Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 12/02/2018, của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Đắk Lắk ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành và thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Đây là một trong những nội dung của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 13/02/2018 tại Quyết định số 217/QĐ-TTg.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đó là nội dung Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018.

Quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Nông) trở thành Vườn Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Có hiệu lực từ 05/02/2018, Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Chủ tịch, UBND tỉnh

Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Đó là trích yếu nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được Văn phòng Chính phủ dự thảo.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE