Giai đoạn 2018 -2020 có 8 huyện được công nhận thoát nghèo

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 275/QĐ-TTg, ban hành ngày 07/03/2018 về Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo trong giai đoạn 2018 - 2020

KHÁCH SẠN PHẢI MUA BẢO HIỂM CHÁY, NỔ

Đó là một trong các nội dung được Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín

Đó là một trong những điều kiện bình chọn người có uy tín được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đã có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đề xuất miễn giấy phép xây dựng với bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 m2

Đó là một trong các nội dung được Bộ Xây dựng đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

Thành lập đường dây nóng xử lý khó khăn của doanh nghiệp

Đó là một nội dung tại Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng

Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Quy định về thời gian làm việc của người sắp nghỉ hưu

Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời gian làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Đó chính là nội dung Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 12/02/2018, của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Đắk Lắk ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành và thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Đây là một trong những nội dung của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 13/02/2018 tại Quyết định số 217/QĐ-TTg.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đó là nội dung Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018.

Quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE