Đã có lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018

Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 30/4, 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ theo quy định và hưởng nguyên lương.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm du lịch, lễ hội lớn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018.

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2018.

Nhiều đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đó chính là nội dung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước

Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin

Ngày 01/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tối thiểu 15 ngày

Đó là nội dung tại Chỉ thị 08/CT-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018

Ngày Nước thế giới năm 2018 góp phần tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Giai đoạn 2018 -2020 có 8 huyện được công nhận thoát nghèo

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 275/QĐ-TTg, ban hành ngày 07/03/2018 về Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo trong giai đoạn 2018 - 2020

KHÁCH SẠN PHẢI MUA BẢO HIỂM CHÁY, NỔ

Đó là một trong các nội dung được Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín

Đó là một trong những điều kiện bình chọn người có uy tín được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đã có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đề xuất miễn giấy phép xây dựng với bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 m2

Đó là một trong các nội dung được Bộ Xây dựng đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

Thành lập đường dây nóng xử lý khó khăn của doanh nghiệp

Đó là một nội dung tại Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng

Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Quy định về thời gian làm việc của người sắp nghỉ hưu

Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời gian làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE