Đề xuất miễn giấy phép xây dựng với bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 m2

Đó là một trong các nội dung được Bộ Xây dựng đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

Thành lập đường dây nóng xử lý khó khăn của doanh nghiệp

Đó là một nội dung tại Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng

Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Quy định về thời gian làm việc của người sắp nghỉ hưu

Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời gian làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Đó chính là nội dung Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 12/02/2018, của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Đắk Lắk ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành và thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Đây là một trong những nội dung của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 13/02/2018 tại Quyết định số 217/QĐ-TTg.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đó là nội dung Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018.

Quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Nông) trở thành Vườn Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Có hiệu lực từ 05/02/2018, Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE