Tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2017

Cập nhật lúc: 20:12 06/11/2017

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cho biết, Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2017 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 09/11/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột.

Được biết, tại buổi Lễ sẽ có các nội dung: Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; phát động chủ đề và hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh; tặng giỏ sách pháp luật cho một số doanh nghiệp; tổ chức diễu hành qua một số tuyến đường tại thành phố Buôn Ma Thuột. 

Lễ hưởng ứng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, việc tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm góp phần phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật, từ đó tạo chuyển biến căn bản về ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Daklak.gov.vn