Thông báo Tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 16:52 22/05/2020

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 1141/TB-SVHTTDL, ngày 22/5/2020 Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk. Theo đó, bằng hình thức xét tuyển, sẽ có 41 chỉ tiêu được tuyển dụng trong đợt này, cụ thể gồm: Thư viện tỉnh: 04 chỉ tiêu, Đoàn Ca múa Dân tộc: 08 chỉ tiêu, Trung tâm Văn hóa tỉnh: 10 chỉ tiêu, Bảo tàng Đắk Lắk: 05 chỉ tiêu, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: 09 chỉ tiêu, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch: 05 chỉ tiêu. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 20/6/2020 (trong giờ hành chính), tại Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Xem nội dung tại đây

Võ Phượng