Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 09:33 23/06/2020

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra Thông báo số 1469/TB-SVHTTDL ngày 22/6/2019 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thông báo tại đây