Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 16:44 31/12/2019

Từ ngày 31/12/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối với những thủ tục hành chính tiếp nhận trước ngày 31/12/2019, vẫn thực hiện trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk./.