Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 20:43 18/12/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục, Thể thao thành phố Buôn Ma Thuột.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động, có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự kiểm tra về hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Buôn Ma Thuột.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức hoạt động và ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nguyên Phương