Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 13:11 01/11/2017

Ngày 27/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2995/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục, Thể thao thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo Đề án, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự kiểm tra về hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Buôn Ma Thuột. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân ân thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện quản lý nhà nước đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột.

Chức năng của Trung tâm, gồm: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực sự nghiệp cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu hoạt động, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, xúc tiến quảng bá du lịch; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về lịch sử, văn hóa liên quan đến quá trình hình thành, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột; tổ chức giáo dục, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, văn hóa của thành phố đến học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức và Nhân dân; tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của Nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;…

Nhân sự của Trung tâm có tổng số 26 người (chỉ tiêu biên chế và số hợp đồng lao động) hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện việc thành lập Trung tâm theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

 

Dương Nguyễn