Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

Cập nhật lúc: 15:43 08/01/2019

Trên cơ sở  Công văn số 4327/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019, UBND tỉnh vừa có văn bản số 167/UBND, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh: Một là chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức mình. Hai là Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT). Ba là tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ. Bốn là khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo về cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin, VNCERT) để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. Năm là thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin chia sẻ.

Khi triển khai các nội nêu trên, trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với Cục An toàn thông tin, số điện thoại: 0243.3943.6684./.

Nhị Bình