Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập

Cập nhật lúc: 16:24 13/11/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đang triển khai lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan đối với dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Ảnh internet

Theo  đó, dự thảo Quy chế gồm 5 Chương và 19 Điều quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc: Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Đối tượng áp dụng Quy chế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện).

Kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan này.

Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan chức năng khác theo dõi, tổng hợp, chủ động tổ chức phối hợp và thực hiện hiệu quả các nội dung của Quy chế.

 

Hưng Hà